Personalized Nutrition & Health

Dat voeding invloed heeft op gezondheid is algemeen bekend, maar kan het ook werken als medicijn? Nard Clabbers, senior business developer bij TNO, doet er onderzoek naar.

Digital twin

TNO werkt samen met partijen als Albert Heijn, Jumbo, LUMC en Albron in een consortium dat onderzoek doet naar voeding en leefstijl als medicijn. Door digitalisering is steeds meer data beschikbaar, vertelt Clabbers: “Je kunt veel makkelijker dan vroeger bepalen wat je hebt gegeten en gedronken, dankzij onder meer de bonuskaart en apps die vertellen wat er in voedingsmiddelen zit. Je kunt ook steeds beter gezondheidseffecten meten en vastleggen wat je at. Die data kun je combineren met andere data, voor advies. Zo kom je tot personalized nutrition.” Veel data over jezelf is nu in handen van internetgiganten zoals Google en Facebook, maar dat gaat veranderen: “Mensen gaan die data zelf vastleggen en gebruiken. Iedereen krijgt als het ware een ‘digital twin’.”

Digitale butler

Clabbers voorspelt een markt waarin data mensen echt gaat helpen om gezonder te leven, met een digitale butler die precies weet wat je nodig hebt. Het stimuleren van gezond gedrag is daarin heel belangrijk: “Veel mensen weten wel wat goed voor ze is, maar handelen vaak toch anders. Leefstijl is gedrag. Hoe we dat kunnen beïnvloeden onderzoeken we met onder meer de universiteit van Wageningen, met coaches en met diëtisten.” Het gaat volgens hem niet om het verzamelen van meer informatie over wat gezonde voeding is, maar om het gerichter en persoonlijker maken van informatie, zodat mensen hun gedrag veranderen. Ziekenhuizen spelen daar een belangrijke rol: “Het aanbod bepaalt wat je eet. Als daar in een ziekenhuis extra aandacht aan wordt besteed, dan komt die boodschap aan.”

Leefstijl als medicijn

Voeding in ziekenhuizen is nu vaak een kostenpost, zegt Clabbers: het moet snel en goedkoop. “Ziekenhuizen willen dat veranderen, merken wij. Ze focussen op goede voeding voor de patiënt, maar dat blijft binnen de muren van het ziekenhuis. Wij zouden dat graag breder trekken, naar de periode voor en na het ziekenhuis. Zodat de patiënt in een goede conditie naar het ziekenhuis gaat en wordt geholpen om ook na ontslag uit het ziekenhuis betere voedingskeuzes te maken, die passen bij de patiënt zelf en zijn sociale omgeving.” Hij vertelt tot slot over de onderzoeken naar leefstijl als medicijn, die worden gedaan met het Nederlandse Instituut voor Leefstijl Geneeskunde (NILG.eu), een samenwerking tussen TNO en het LUMC. “Hier richten we ons op het beter maken van mensen door middel van voeding en gedrag. Bijvoorbeeld diabetes type 2. Je kunt specifieke voedingsconcepten niet in een randomized trial stoppen. Maar dat wil niet zeggen dat voeding en leefstijl geen effect hebben en dat je daarom geen betere voeding kunt geven. We onderzoeken hoe we personalized nutrition zodanig kunnen onderbouwen dat het voor bijvoorbeeld verzekeraars interessant wordt.”

"Veel mensen weten wel wat goed voor ze is, maar handelen vaak toch anders. Leefstijl is gedrag.”

Nard Clabbers, senior business developer bij TNO


Voor meer informatie:
www.ingendaeldiscours.nl